Menu

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται προκειμένου να συνταχθεί συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου.

1) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων και φωτοτυπίες κάποιου δημοσίου εγγράφου που να αποδεικνύεται ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων. 

2) Ο τίτλος κτήσεως του ακινήτου με το πιστοποιητικό μεταγραφής του, από το Υποθηκοφυλακείο. 

 Συνημμένα σε συμβόλαια μεταβίβασης: 

1) Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου σφραγισμένο από μηχανικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.651/1977 και του Ν.1337/1983 όταν πρόκειται για ακίνητο εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για το οποίο έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια. 

Όταν πρόκειται για ακίνητα εντός σχεδίου που έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής τότε επισυνάπτουμε τοπογραφικό της πράξης εφαρμογής που το συνοδεύει. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση (π.χ. όταν πρόκειται για αγροτεμάχιο), το τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87). 

2) Φορολογική ενημερότητα ή αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο ή βεβαίωση οφειλής του μεταβιβάζοντα, πάνω στην οποία θα αναγράφεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο. 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα του μεταβιβάζοντα απαιτείται μόνον αν απασχολεί προσωπικό που είναι γραμμένο στο ΙΚΑ, αν είναι μέλος εταιρίας ή αν έχει εκδοθεί άδεια ανέγερσης οικοδομής στον όνομά του την τελευταία 10ετία. 

4) Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον αρμόδιο Δήμο. 

5) Ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου, αν υπάρχει κτηματογράφηση και σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή, απαιτείται: α) πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και β) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο. 

6) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εάν η επιφάνεια του ακινήτου είναι άνω των 50 τ.μ. 

7) Βεβαίωση από μηχανικό περί αυθαιρέτων και οριστική δήλωση υπαγωγής στο σύστημα, που θα φέρουν Μοναδικό Αριθμό Ακινήτου, σύμφωνα με το Ν.4178/2013. (Σε περίπτωση που υπάρχουν παρακολουθήματα πχ. πάρκινγκ, αποθήκες κτλ. θα πρέπει να αναφέρονται και αυτά). 

8) Σε περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχουν χώροι που έχουν τακτοποιηθεί, απαιτείται κάτοψη του ακινήτου επικυρωμένη από την Πολεοδομία. Αν οι χώροι αυτοί δεν απεικονίζονται στην κάτοψη της πολεοδομίας, θα πρέπει να προσκομιστεί κάτοψη από μηχανικό όπου θα φαίνονται οι χώροι αυτοί, πάνω στην οποία κάτοψη ο μηχανικός θα αναγράψει ότι η κάτοψη θα περαστεί από το σύστημα. 

9) Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. Στο πιστοποιητικό αυτό η περιγραφή του ακινήτου και τα τυχόν παρακολουθήματά του πρέπει να είναι ακριβώς όπως αναφέρονται στο συμβόλαιο, από το taxis. 

10) Επικυρωμένο αντίγραφο από την Πολεοδομία της άδειας ανεγέρσεως της οικοδομής (Σε περίπτωση που η άδεια έχει εκδοθεί μετά την 14/3/1983). 

11) Σε περίπτωση που ο τίτλος κτήσεως είναι αποδοχής κληρονομιάς (και ο θάνατος είναι μετά την 1/1/1995), δωρεά ή γονική παροχή (και το συμβόλαιο έγινε μετά την 1/1/1995) θα πρέπει να προσκομισθεί από την Εφορία πιστοποιητικό μη οφειλής φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής. 

12) Αν υπάρχει πράξη εφαρμογής στην περιοχή του ακινήτου που κυρώθηκε με απόφαση Νομάρχη μετά την 15/11/1994, θα πρέπει να προσκομισθεί από τον μεταβιβάζοντα, βεβαίωση ότι υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν.2242/1994 και ότι δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε γη και σε χρήμα. 

13) Αν πρόκειται για αγροτεμάχιο εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.2538/1997 ότι δεν οφείλονται εισφορές. 

14) Αν συνορεύει με δασική έκταση το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, απαιτείται πιστοποιητικό ότι δεν είναι δασική έκταση με πράξη τελεσιδικίας αυτού.
 ΧΑΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ

Υπάλληλος συμβολαιογραφείου 
 
 
back to top